Informace jsou bezcenné, dokud nejsou srozumitelně sdílené

Pomáháme klientům rozhodovat se úspěšně a vyhnout se slepým uličkám. Metoda pokus – omyl je dobrá ještě do laboratorních podmínek, kde simulujeme ekonomické a organizační dopady rozhodnutí, ne do reálného chodu firmy. Tam se rozhodnutí zakládají na kvalitní metodě výzkumu a analýze. Naši klienti tak volí prvky strategie způsobem, který vede ke stanovenému cíli spolehlivěji, rychleji, nebo s nejnižšími investicemi a operativními náklady. Pro tuto volbu přinášíme nejlepší podklady, případné alternativy, vyhodnocujeme jejich potenciál a stanovíme varianty s nejlepším poměrem přínosů a zátěží. Baví nás to s klienty.

Zkrátka výzkum založený na faktech
K tomu využíváme nástroje

|   Face to Face Interviewing (CAPI, TAPI, PAPI)

|   Telephone Interviewing (CATI)

|   On-line Interviewing (CAWI, CASI)

|   Focus Group Discussion (FGD)

|   In-Depth Interviews (IDI)

|   Mystery Shopping (MS)

|   Central Location Test (CLT/in-hall test)

|   In-Home Tests

|   Assisted Shopping (AS)

|   Eye Tracking (ETC)