Pokud by si měli dotázaní vybrat do politiky muže nebo ženu podle toho, komu více důvěřují, pak by 13 % preferovalo ženu političku a 18 % politika muže. Více než dvě třetiny však uvedly, že to vyjde nastejno a z hlediska pohlaví nemají odlišnou důvěru v muže nebo ženy v politice. Vyplývá to z bleskového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting v populaci ve věku 18 let a starší.

V září realizovaný výzkum také ukázal, že 37 % dotázaných se nemohlo rozhodnout, zda se s větší důvěrou přiklonit k mužům nebo ženám.

Nejmladší mají jasno

Zatímco v celkové populaci je 69 % dotázaných přesvědčeno, že z hlediska důvěryhodnosti není významného rozdílu mezi muži a ženami v politice, nejmladší respondenti však byli statisticky významně rozhodnější, 36 % preferuje muže a 20 % ženy, zatímco nerozhodných je jen 44 %.

Zatímco ženy respondentky mají preference po obě pohlaví podobné, 14 % preferuje jako důvěryhodnější v politice ženy a 13 % pak muže, muži však dvakrát častěji preferují v politice muže (24 %) než ženy (12 %).

Nejprve mužům, později nikomu

Častější důvěra v muže není v čase stabilní. Zdá se, že zatímco nejmladší respondenti (do 24 let) vidí jako důvěryhodnější politiky muže (viz výše), u věkové kategorie 45-64 let už se preference vyrovnávají (13 % muži vs. 12 % ženy). Zároveň je v této věkové kategorii nejvyšší zastoupení názoru „nedokážu se rozhodnout, je to nastejno“ (75 %).

Pohlaví přestává být identifikačním znakem důvěryhodnosti

Když se v roce 2015 realizoval stejný výzkum, vyšly z něj v té době političky ženy pro dotázané jako důvěryhodnější statisticky významně častěji než muži (ženy 35 %, muži 28 %). Kromě toho v té době platilo, že mezi dotázanými ve středním věku byly ženy před muži preferovány téměř dvojnásobně.

Nejvýznamnějším rozdílem však je fakt, že zatímco v roce 2015 bylo s postojem „nedokážu se rozhodnout, je to nastejno“ jen 37 % dotázaných, zatímco dnes vyšší důvěryhodnost podle pohlaví politika nedokáže určit 69 % lidí. Neztratily jen ženy (z 35 % na současných 13 %), ale také muži nepředstavují důvěryhodnějšího politika tak často jako dříve (z 28 % na 18 %).

Zmizela ženská „solidarita“

Celkové preference některého z pohlaví klesly. Nejvíce se však snížila preference žen jako důvěryhodných političek ze strany dotazovaných žen. Zatímco v roce 2015 až 40 % respondentek uvedlo, že ženy v politice u nich vyvolávají vyšší důvěryhodnost, s odstupem 8 let jde již jen o 14 % dotázaných žen.

K měření

Měření proběhlo 23.9.-2.10.2023 metodou CAWI na reprezentativním vzorku n = 1 000 dotázaných z celé ČR, cílovou osobou byli lidé ve věku 18 let a více. Vzorek byl reprezentativní z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště

Ladislav Klika, CEO MindBridge Consulting