Pokud by uzákonění eutanázie bylo součástí všelidového hlasování, prošlo by

Právo na eutanázii by uzákonilo 86 % lidí, kteří deklarovali, že by se takového referenda zúčastnili. O něco častěji by hlasovali pro ti, kteří chodí pravidelně k volbám.

Vyplynulo to z výsledků výzkumu veřejného mínění v populaci ČR ve věku 20-65 let, který byl realizován v týdnu od 22. do 27. května 2019 v souboru respondentů n = 1 000. Vzorek respondentů byl vybrán reprezentativně (pohlaví, věk, region, vzdělání) a dotazování proběhlo metodou CAWI.

Volím, tedy přijímám zodpovědnost

Asi pětina dotázaných se odmítla účastnit referenda o eutanázii. Jde častěji o lidi, kteří nechodí (nechodí pravidelně) k volbám obecně, lidé, kteří méně často přijímají zodpovědnost sami za sebe a mají tendenci se spolehnout ve více oblastech na společnost, na péči státu, systému.**

Věk neprokázal odlišný názor. Přestože s rostoucím věkem respondenta byl zaznamenán nárůst podílu lidí, kteří by v referendu odmítli uzákonění eutanázie (20-34 let 9 % vs. 45-65 let 13 % proti), rozdíl nebyl statisticky průkazný.

O výzkumu: Reprezentativní výzkum za populaci ČR, 20–65 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n=1 000, 22.-27. května 2019