Léto 2020 a s ním spojené dovolené a volnočasové aktivity bude bezesporu o poznání jiné než ta dřívější. Institut pro politiku a společnost připravil průzkum týkající se postojů obyvatel ČR. V něm nás zajímalo, jakým způsobem pandemie koronaviru ovlivňuje letní plány a předpokládané aktivity u naší veřejnosti.

Zaměřili jsme se na otázky, kolik Čechů se chystalo před vypuknutím pandemie strávit letní dovolenou v zahraničí a jak se k této věci staví nyní. Jak se na jejich plánech podepisuje případná nutnost karantény či povinného testování na vlastní náklady po návratu. A jaké země jsou za současných „pandemických“ podmínek pro Čechy vůbec atraktivní.

Alternativou dovolené v zahraničí se stává dovolená v tuzemsku. Nicméně na místě je zamyslet se nad následujícím. Pokud se otevřou všechna ubytovací zařízení, budou o ubytování v nich mít Češi vůbec zájem, nebo budou volit spíše možnost pronájmu v soukromí, či radši zůstanou doma? A jak by se na rozhodnutí strávit dovolenou v zahraničí nebo v tuzemsku podepsalo, pokud by ceny spadly na polovinu oproti běžnému standardu?

K létu patří i období prázdnin. Zajímalo nás, jak děti běžně tráví prázdniny a jak je budou trávit letos. Zda rodiče mají větší obavu, že vzhledem k omezením nebudou mít děti kam umístit. A jakým způsobem se současná „pandemická“ situace podepisuje na variantě trávit prázdniny u prarodičů – starší lidé jsou ohroženější skupinou.

Průzkum proběhl ve dnech 27. dubna až 5. května 2020 a zúčastnilo se ho 1000 obyvatel ČR ve věku 18–65 let. Průzkum pro Institut pro politiku a společnost provedla společnost MindBridge Consulting.

Dovolená v zahraničí: Čtvrtina Čechů již zrušila rezervace

Před vypuknutím pandemie dovolenou v zahraničí plánovalo 55 % Čechů. Jedná se především o osoby s vysokoškolským vzděláním (69 %), Pražany (70 %) a obyvatele měst nad 100 000 obyvatel (65 %) a osoby s příjmem domácnosti nad 35 000 Kč.

Z celkové populace čtvrtina (26 %) již zrušila rezervace a 24 % se svých plánů drží. Přesně polovina lidí neměla nic objednaného a dovolenou bude řešit až dle vývoje situace.

Koronavirová pandemie narušila letní plány téměř poloviny občanů (48 %). Ti již nyní vědí, že nepojedou tam, kam původně zamýšleli. Pětina se zatím svých plánů drží. Většina Čechů (60 %) bude letní dovolenou řešit až na poslední chvíli v závislosti na vývoji situace.

Do rozhodování, zda strávit dovolenou v zahraničí, vstupuje zásadním způsobem hrozba čtrnáctidenní karantény po návratu. Pokud by tato podmínka byla zrušena, pak by 38 % dotázaných rozhodně využilo možnosti vycestovat a dalších 23 % by o tom značně uvažovalo. V případě povinné karantény či testování na vlastní náklady po návratu by své rozhodnutí vycestovat změnilo 63 % lidí.

Na zahraniční dovolenou rezignuje 69 % lidí z důvodu obavy z nákazy ve vybrané destinaci a 16 % kvůli nastalé nutnosti finančních úspor. U 15 % se plány na (zahraniční) dovolenou změnily z jiných důvodů. Lidé smíření s absencí letošní dovolené v zahraničí, by v 20 % případů svoje rozhodnutí přehodnotili, pokud by ceny za pobyty spadly na polovinu oproti dříve běžným cenám.

Rozhodnutí by přehodnotili nejčastěji lidé ve věku 18–30 let (28 %), zatímco nejstarší sledovanou skupinu (51–65 let) by takto zásadní sleva oslovila jen v 14 %.

Zájemce o zahraniční dovolenou (pokud by nemuseli do karantény) z vybraných zemí nejvíce láká Chorvatsko (32 %), Slovensko (28 %) a Řecko (21 %). Mimo Evropu by vycestovalo 18 % zájemců. Pro Čechy tradiční letní destinace jako Itálie či Španělsko by zvolilo 15 % resp. 11 %.

Viz obrázek 1: Preference vybraných zemí a regionů u českých zájemců o zahraniční dovolenou

Dovolená v zahraničí je velmi důležitá jen pro 16 % Čechů. Trávit dovolenou v místě svého bydliště by bylo velmi problematické pro 6 % lidí, na druhou stranu pro 43 % by nešlo o žádný problém. V posledních pěti letech dovolenou v zahraničí trávily dvě třetiny Čechů.

Dovolená v tuzemsku: Poukázku 10 000 Kč na dovolenou v tuzemsku by rozhodně využilo 49 % lidí

Pokud budou do léta otevřena všechna turistická zařízení (hotely, penziony, kempy apod.), 37 % lidí téměř jistě tuto možnost využije a 12 % jen v případě, že nebude možno vycestovat do zahraničí. Téměř třetina Čechů (29 %) bude mít spíše zájem o pronájem v soukromí, či letos budou více na vlastní chatě nebo chalupě.

Lidé, kteří neplánují jet na dovolenou s ubytováním v turistickém zařízení, by své rozhodnutí přehodnotili v 38 % případů, pokud by ceny spadly na polovinu oproti běžnému standardu. Zvýšený zájem o koupi rekreačního objektu deklaruje 14 % dotázaných.

Vláda má v plánu podpořit tuzemský cestovní ruch prostřednictvím poukázek. Poukázku na částku 10 000 Kč by rozhodně využilo 49 % a spíše využilo 28 % lidí. Zajímavostí je, že nejnižší zájem je o ni mezi lidmi z nejstarší sledované věkové skupiny 51–65 let.

Z hlediska aktivit se lidé při letošní dovolené budou méně věnovat návštěvám kulturních a sportovních akcí a také kolektivním sportům. Naopak více než v minulosti budou trávit čas na chatě či chalupě a také se věnovat své fyzické a duševní kondici, cyklo a pěší turistice.

Viz obrázek 2: Aktivity, kterým se lidé budou letos v létě věnovat více/stejně/méně

Letní prázdniny: S prarodiči je běžně tráví 62 % dětí, letos se bude jednat o 50 % dětí

K létu patří i prázdniny. Ty děti nejčastěji tráví v domácím prostředí (90 %) nebo na dovolené s rodiči (87 %). Většina dětí (62 %) také obvykle tráví prázdniny u prarodičů, či s nimi jede na dovolenou. Na letní tábory či sportovní soustředění se běžně vydává 32 % resp. 19 % dětí. Podle získaných dat budou i letošní prázdniny pro děti do patnácti let pravděpodobně podobné těm minulým. Varianta prázdnin u nebo s prarodiči je už poněkud méně jistá a hodnota klesá z dřívějších 62 % na předpokládaných 50 %. Sportovní soustředění a zejména letní tábory jsou letos v porovnání se zvyklostmi v běžných letech výrazně méně pravděpodobné. Zřejmě z těchto důvodů 35 % rodičů cítí, že letos bude mít o prázdninách s umístěním dětí větší problém než v předchozích letech. Jedná se spíše o rodiče z větších měst nad 20 000 obyvatel.

O výzkumu: Průzkum proběhl ve dnech 27. dubna až 5. května 2020 a zúčastnil se ho reprezentativní vzorek populace (pohlaví, věk, vzdělání, region, velikost místa bydliště) n=1.000 obyvatel ČR ve věku 18–65 let. Průzkum pro Institut pro politiku a společnost provedla společnost MindBridge Consulting.