Celých 13 % lidí ve věku nad 15 let by se rozhodně nechalo očkovat proti Covid-19, pokud by vakcína byla v ČR k dispozici. A dalších 33 % dotázaných by se nechalo očkovat „spíše“, vyplývá to z červnového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting mezi 3 000 respondenty, který zájem o očkování mapoval.

Zájem mají častěji muži než ženy

Zatímco polovina mužů deklarovala svůj zájem o očkování (rozhodně + spíše), ženy byly statisticky významně o něco zdrženlivější a zájem vyjádřilo 42 % dotázaných žen.

Senioři ano, ale proč nejmladší?

Zajímavě se vyvíjel zájem o očkování
z hlediska věku. Podle očekávání byl zájem o očkování mezi 20. a 40. rokem věku statisticky významně nižší (součet rozhodně ano a spíše ano: 34-36 %) a vyšší s rostoucím věkem respondenta (až na 59% zájem mezi nejstarší věkovou kategorií).

Avšak překvapivé je, že nejmladší respondenti (15-20 let), pokud by takovou volbu měli, by zájem o vakcínu (55 %) měli ve stejné míře jako senioři ve věku 60-70 let (54 %). Možným vysvětlením je struktura této věkové kategorie, kterou tvoří převážně studující. Zatímco
u starších respondentů (pracujících) byly firmy od března zavřené nebo jejich provoz podstatně omezen jen selektivně, u studentů došlo k plošnému zavření škol a případně k zavedení alternativní výuky.

Z reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting mapující dopady opatření Covid-19 z konce května 2020 vyplynulo, že se lidé, kteří byli s opatřeními konfrontováni ve větší, intenzivnější míře (zastavená činnost firmy, neplacené volno, omezení pracovní doby, snížení příjmu), mají například i statisticky významnější obavy ze ztráty zaměstnání v důsledku Covid-19. Proto plošná konfrontace u studentů může vyvolat i zvýšenou touhu po prevenci.

Ladislav Klika, CEO

MindBridge Consulting a.s.

O výzkumu:

reprezentativní šetření v populaci ČR, věk 15+, reprezentativní výběr dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n = 3 000, termín sběru dat: 29.5.2020 do 10.6.2020, Sběr dat pro tento výzkum byl realizován  podle všech pravidel kvality závazných pro sdružení SIMAR.