V květnu 2021 má zájem o očkování proti Covid-19 až 71 % dospělé populace. Zbytek ho vylučuje, nebo nepřipouští jako nepravděpodobné. Vyplývá to z reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting, který mapoval současný zájem o očkování a také to, kolik lidí nemoc Covid-19 prodělalo.

Prakticky tři z deseti dotázaných v tuto chvíli uvádějí, že se očkovat pravděpodobně nebo určitě nenechají. 

Starší lidé mají o očkování větší zájem. Jen 17 % z lidí ve věku nad 60 let zájem o očkování nejeví, zatímco 62 % jich už očkováním prošlo nebo prochází a 11 % pak s očkováním rozhodně počítá. V nejstarší věkové kategorii je tak lidí rozhodnutých se nechat očkovat nejen větší zastoupení, ale jejich rozhodnutí ve prospěch očkování je silnější. Naproti tomu mezi mladšími lidmi je rozběhnuté nebo ukončené očkování zastoupeno podle očekávání (v souvislosti s věkem jako podstatným kritériem umožňujícím registraci k očkování) v menší míře, nicméně respondenti také vyjadřují celkově menší zájem o očkování. Nezájem vyjádřilo 36 % (18-30 let) a 38 % (31-40 let) z nich, tedy asi 2x více než u seniorů.

Kolik lidí prodělalo Covid-19? 

Respondenti měli uvést, zda Covid-19 měli, a to bez ohledu na to, zda byli registrováni jako nemocní zdravotnickým systémem. Započítali se tak i ti, kteří měli charakteristické příznaky (ztráta čichu, chuti, suchý kašel, teploty…), někdo z jejich blízkých, kolegů zároveň onemocněl, léčili se sami doma bez testování.

Onemocnění takto deklarovalo 29 % dotázaných v populaci ve věku 18+, to odpovídá 2,24-2,72 mil dospělé populace při a při 95% intervalu spolehlivosti. Významná část těch, kteří nemoc prodělali, tak nebyla evidována v systému ministerstva zdravotnictví (pozn.: 1,658 mil ke dni ukončení výzkumu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19).

Srovnání věkového složení respondentů, kteří Covid-19 prodělali, se statistikou MZ ukazuje, že častěji si léčbu bez „nahlášení“ zvolili mladší lidé, naopak starší lékaře kontaktovali ve větší míře.

o výzkumu:

Reprezentativní výzkum za populaci ČR 18+ (dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště), 11.-22. května 2021, CAWI, n = 1 000