Stávající forma státní podpora elektromobility je ze strany občanů přijímána rozporuplně. Skutečnost, že majitelé elektromobilů nemusí platit silniční daň, nemusí kupovat dálniční známku a v Praze mohou parkovat zdarma, považuje podle výzkumu MindBridge Consulting za správné právě polovina dospělé populace České republiky. Polovina občanů tyto formy státní podpory elektromobility neschvaluje.

„K tomu, aby podpora zavádění a využívání nových technologií v běžném životě byla ze strany státu účinná, musí být pro veřejnost srozumitelná, smysluplná, správně zargumentovaná, podložená fakty. Jedině tehdy lze očekávat od veřejnosti pozitivní odezvy a efekty s potenciálem ztotožnění se, akceptace, změny postojů a chování. Toto se státnímu, resp. veřejnému sektoru daří u podpory elektromobility doslova napůl.“ komentuje výsledky Tomáš Kravka, Managing Partner společnosti MindBridge Consulting.

Pokud se podrobněji podíváme na obě prakticky shodně velké skupiny příznivců a odpůrců stávajících forem podpory elektromobility, zjistíme, že „silnější“ (nikoliv větší) je míra nesouhlasu. Za „určitě nesprávnou“ považuje formu podpory 20 % reprezentativního vzorku dospělé populace ČR, zatímco o správnosti je pevně přesvědčeno („určitě ano“) 15 %.

Zásadními odpůrci stávajících forem podpory jsou významně častěji muži (27 %) než ženy (14 %). Souhlas („určitě + spíše ano“) s podporou elektromobility v aktuální podobě vyjadřují spíše mladí lidé zejména ve věkové kategorii 18-30 let (62 %). Se zvyšujícím se věkem souhlasu ubývá. U lidí ve věku 51-60 už nesouhlas převažuje (55 %) a mezi seniory 61-70 let je podíl odpůrců současných forem podpory elektromobility až 58%.

V hodnocení forem podpory elektromobility mezi jednotlivými vzdělanostními skupinami rozdíly nejsou. Nedá se tedy říci, že s vyšším dosaženým vzděláním by se zvyšoval nebo snižoval „vztah“ k tomu, jak stát v ČR elektromobilitu podporuje.

Určitou mírnou tendenci najdeme v porovnání příjmových skupin obyvatelstva ČR
a v závislosti na velikosti sídla. Jde o zvyšování nesouhlasu s aktuálními formami podpory elektromobility u vyšší příjmových skupin, a naopak o vyšší podíl souhlasných hlasů ve větších a velkých městech než v menších obcích. V sídlech do 20 000 obyvatel mírně převládají kritici a v městech nad 100 000 obyvatel již „dominují“ příznivci
(55 %).

o výzkumu:

Výzkum MindBridge Consulting mapuje postoje obyvatelstva České republiky. Indikuje názorové trendy, které budou ovlivňovat spotřebu domácností, náladu populace, politické preference. Výzkum proběhl v květnu 2021 na reprezentativním vzorku populace 1.000 obyvatel ČR, 18-70 let, CAWI, vzorek respondentů byl reprezentativní za celou Českou republiku (dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti sídla).

Společnost MindBridge Consulting poskytuje služby v marketingovém výzkumu a poradenství v České republice i v zahraničí a specializuje se zejména na:

  • Customer Satisfaction
  • Service Quality
  • Communication
  • DataMining
  • Product optimization
  • Brand Architecture
  • Market Forecasting
  • Decision Synthesis
  • Channel Management

Tomáš Kravka
MindBridge Consulting a.s.
Geologická 2, 152 00  Praha 5
W: www.mindbridge.cz
E: info@mindbridge.cz
T: +420 604 840 604