Polovina lidí by dala přednost tomu, pokud by v České republice platila plošná nebo alespoň selektivní povinnost očkování, polovina populace je pro zachování dobrovolného charakteru očkování pro všechny, který platil i v době dotazování. Vyplývá to z bleskového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting v populaci ve věku 18-70 let, který byl realizován 15.-18. listopadu 2021.

K plošné povinnosti, tedy pro všechny po dovršení 18 let, se kloní 27 % dotázaných, k selektivní povinnosti pro vybrané skupiny (lékaře, zdravotníky, pedagogy, pečovatele v LDN a domovech důchodců, policisty, vojáky…apod.), pak podobně velká skupina respondentů (25 %).

Podpora povinnému očkování narůstá s vyšším věkem dotazovaných, takže u věkové kategorie 61 let a více by nějakou formu povinného očkování zvolilo 64 % z nich. Mezi lidmi v aktivním věku 31-40 let je poměr preferencí opačný. Dávají přednost plné dobrovolnosti, jak je tomu dnes (63 %), před povinným očkováním pro všechny (23 %), případně pro vybrané skupiny profesí (15 %).

O výzkumu:

Co to zkusit online? Reprezentativní výzkum v populaci ČR, 18–70 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n = 1 000, 15.-18.11.2021