Tři čtvrtiny populace by preferovaly některou z možností zavedení výhradně vratných obalů na nealkoholické nápoje, a to buď souběžně vratných PET lahví a vratných skleněných (47 %), nebo výhradně vratných skleněných lahví (26 %). Více než ¼ respondentů pak dala přednost současnému stavu, kdy jsou vedle sebe jednorázové PET obaly i vratné skleněné lahve. Vyplývá to z bleskového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting v populaci ve věku 18-70 let.

Ačkoliv rozdíly v podpoře současného stavu (jednorázové PET lahve i vratné skleněné lahve) podle věku nejsou statisticky významné, platí, že s přibývajícím věkem narůstá podpora výhradně skleněných vratných lahví na úkor varianty vratných PET lahví a vratných skleněných lahví souběžně.

Zatímco u nejstarších respondentů (61 let a více) jsou obě „vratné“ varianty podporované prakticky stejně velkou skupinou lidí (37 % a 33 %), mezi nejmladšími dotázanými ve věku 18-31 let je jednoznačně silnější podpora souběhu vratných PET lahví a vratných skleněných lahví (61 %) před variantou pouze skleněných vratných lahví (15 %).

Zjištěné výsledky a podpora vratných obalů jsou tak v souladu s diskuzí z veřejného prostoru o tom, zda je vhodné zavést plošné zálohy na PET lahve a plechovky. Takovou iniciativa tu podporuje Zálohujme.cz a nově i hlavní výrobci nápojového sektoru. Vidíme i reálné výsledky úsilí konkrétních výrobců obnovit zálohované skleněné lahve i mimo segment piva. Mattoni v létě 2021 oznámila zavedení vratné skleněné láhve pro maloobchod a stejně tak i Kofola přišla v letošním srpnu se skleněnou lahví v projektu Cirkulka.

O výzkumu:

Reprezentativní výzkum za populaci ČR, 18–70 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n = 1 000, 15.-18.11.2021

Photo by Fernando Latorre on Unsplash