MindBridge Consulting a.s. byla vybrána v mezinárodní soutěži k realizaci unikátního průzkumu zaměřeného na život žen a jejich blaho. „Splnili jsme všechny náročné kvalitativní a bezpečnostní ukazatele a můžeme se tak zapojit do zjišťování, jak se v České republice ženám žije,“ uvádí Tomáš Kravka, Executive Director MindBridge Consulting a koordinátor projektu za Česko.

Click here to add your own text

Průzkum se jménem Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) realizuje celkem v osmi zemích EU současně, kromě České republiky jde o Německo, Irsko, Lucembursko, Maďarsko, Švédsko, Rumunsko a Kypr.

V projektu se naše tazatelky budou zajímat o názory a zkušenosti žen, abychom porozuměli více jejich životním podmínkám v České republice a v ostatních státech. Výsledky budou v anonymní agregované podobě použity k informování o zákonech a dalších opatřeních na ochranu práv žen způsobem, který bere v úvahu jejich každodenní zkušenosti.

„Samozřejmě budou nejzajímavější výsledky za Českou republiku, ale i ve srovnání s ostatními zeměmi, abychom se nejen seznámili s životními podmínkami žen, ale především proto, aby byly k dispozici spolehlivé podklady pro jejich změny v oblastech, kde nejsou podmínky plně rovnoprávné,“ dodává Tomáš Kravka.

FRA a EIGE po realizaci výzkumu jeho výsledky zveřejní s cílem pomoci v členských členským státům zlepšit životní podmínky žen.

Proč bych se měla jako respondentka zúčastnit?

Spolupráce oslovených žen má velký význam proto, aby průzkum zmapoval zkušenosti co největšího počtu žen různého věku a bydliště. K odpovědím na otázky nejsou potřeba žádné speciální znalosti.

Kdo se může tohoto průzkumu zúčastnit?

K účasti zveme ženy ve věku od 18 do 74 let.

Proč je to důležité?

Vaše zkušenosti pomohou získat informace a nasměrovat EU a její členské státy v tom, co dělají pro ochranu práv žen a zlepšení jejich života. Výzkum zajišťuje, aby opatření, která budou přijata, byla založena na reprezentativních a spolehlivých datech týkajících se zkušeností a názorů žen v EU.

Proč byla moje domácnost vybrána?

Domácnosti jsou vybírány náhodně. To zajišťuje řádné zastoupení žen z měst a obcí všech velikostních kategorií, ze všech regionů. Z vybrané domácnosti bude dotazována jedna žena, a to náhodně určená.

Důvěrnost údajů a poskytnutých informací.

Poskytované informace jsou chráněny příslušnými zákony a nařízeními na ochranu osobních údajů v souladu s GDPR a je s nimi nakládáno jako s důvěrnými. Z výsledků není možné identifikovat, kdo konkrétně na otázky odpovídal, jsou zcela anonymní.

Pojďme tedy na to. Naše skvělé tazatelky jdou za Vámi.