Nepravdivé tvrzení v diskusi o manželství stejnopohlavních párů v pořadu Seznam Zprávy Ptám se já

Dne 6. června 2023 proběhl v pořadu Ptám se já vedeném redaktorkou paní Marií Bastlovou rozhovor s hostem Janou Jochovou z Aliance pro rodinu. Paní Jochová při této příležitosti vyslovila pochybnosti o spolehlivosti sociologických výzkumů veřejného mínění týkajících se manželství stejnopohlavních párů.

Paní Jochová uvedla, že nevěří výsledkům těchto výzkumů, protože prý jsou interpretovány podle toho, kdo je platí. Takové obecné tvrzení však nemá oporu v důkazech a je důležité, aby byla veřejnost informována výhradně o faktech, výsledcích a  metodologii výzkumu.

Citace (Ptám se já, 6. 6. 2023, čas cca 21:20, celý pořad zde):

M. Bastlová: Mimochodem, pokud se nepletu, tak podle průzkumů, které na tohle téma a vychází, většině Čechů, vůbec nevadí, pokud by bylo uzákoněno manželství pro stejnopohlavní páry a naopak to podporují.

J. Jochová: No a teď se zase dostáváme k té sociologie, je výborná věda, tak víte, kdo ty průzkumy většinou platí? Dívala jste se na to? Většinou to bývají organizace, které jsou nějak napojené na to hnutí Jsme fér a tak já nevím, no, já prostě těm výsledkům nevěřím, protože když se dívám na různé ankety v časopise, kde se o těchto tématech mluví, tak lidé, lidem se to vůbec nelíbí. Poslední výzkum, kterému jsem věřila, dělala sociologická agentura CVVM a vlastně tam už dva roky byla ta tendence, že jestli to lidé podporují nebo nepodporují, to bylo ještě před covidem, tak ta byla sestupná. Pak to to sociologická agentura, nevím z jakého důvodu, přestala tyto časové řady…

V MindBridge Consulting jsme před rokem realizovali nezávislý výzkum na toto téma, a to bez jakéhokoliv externího financování, zadání nebo objednání. Rozhodli jsme se pro jeho realizaci sami na základě probíhající veřejné diskuse, jelikož jsme měli za to, že je důležité poskytnout kvalitní a objektivní data. Výzkum byl proveden v souladu s pravidly ESOMAR a standardy kvality sdružení SIMAR.

Výsledky mimo jiné ukázaly, že 65 % dotázaných (reprezentativní vzorek ve věku 18 – 70 let, ČR) souhlasilo s tím, aby stejnopohlavní páry měly možnost uzavírat manželství, a to se všemi právy a povinnostmi z toho plynoucími. Ostatní varianty úprav postavení partnerství stejnopohlavních párů zaznamenaly podporu nižší. Tiskovou zprávu z 9. 6. 2022 s výsledky je možné najít zde.

Věříme, že je stále důležité, aby veřejná debata byla založena na faktech a řádně podložených argumentech. Nepravdivá tvrzení v pořadu ze strany paní Jany Jochové nejsou akceptovatelná. Uvedla tím záměrně, či nevědomky v omyl veřejnost, která zmíněný díl pořadu Ptám se já sledovala a o téma se zajímá.

Uznáváme hodnotu otevřené diskuse a věříme, že společnost může prosperovat, když jsou názory a rozhodnutí založené na pečlivě prověřených datech a skutečnostech. Protože transparentnost a otevřenost jsou podle nás klíčové podmínky pro pochopení a řešení společenských otázek, nabízíme možnost realizovat aktuální výzkum zaměřený na zjištění současné míry podpory manželství stejnopohlavních párů v české populaci, který by byl transparentně financován Aliancí pro rodinu.

V případě opravdového zájmu o věrohodná data tak jde o přímou cestu k nim. Pro známou nespolehlivost je správný čas opustit informační zdroje v úrovni časopisových anket.

Ladislav KlikaCEO

MindBridge Consulting a.s.