Dvě třetiny populace souhlasí s tím, že o zablokování webové stránky by měl rozhodnout vždy jen soud. Třetina dotázaných s tímto postojem naopak nesouhlasí. Vyplývá to z bleskového reprezentativního výzkumu MindBridge Consulting v populaci ve věku 18-70 let.

Muži jsou v obhajobě principu kompetence soudu jako jediné autority, která může rozhodnout o zablokování webových stránek, rozhodnější. Zatímco celkově jich souhlasí 70 % (žen 62 %), vyjadřují muži také vyšší míru souhlasu („rozhodně souhlasí“ muži 30 %, ženy 20 %).

Podobný rozdíl v míře souhlasu je možné zaznamenat mezi nejmladší a nejstarší generací. Jakkoliv je celkový souhlas s nezastupitelnou rolí soudu mezigeneračně bez statisticky významných rozdílů, s rostoucím věkem roste míra rozhodnosti souhlasu s rolí soudu jako instituce, která jediná může rozhodnout o zablokování web stránek. Nejmladší generace tak rozhodně souhlasí v 17 %, zatímco nejstarší generace ve 33 %.

Podobné mezigenerační rozdíly byly zaznamenány v posuzování výroku „blokování obsahu webů nebo sociálních sítí je vždy omezením svobody slova“. S ním celkově souhlasí 68 % dospělé populace (32 % rozhodně + 36 % spíše). S narůstajícím věkem respondenta pak rose míra i intenzita souhlasu s tímto výrokem. Zatímco nejmladší generace (do 30 let) souhlasí s takovým hodnocením „jen“ v 54 %případů (z toho rozhodně 17 %), u starší generace (61 let a více) souhlasí celkem 77 % lidí (z toho rozhodně 41 %).

Mezi generacemi je tak zaznamenatelný rozdíl v pojímání regulace názorů ve veřejném prostoru internetu. Znamená to, že starší lidé jsou zastánci svobody slova a mladším lidem nevadí cenzura? Ne nutně. Výrok o omezování svobody slova při blokování obsahu nezahrnuje charakter blokovaného obsahu. U mladších tak může jít jak o vyšší ochotu nechat se připravit o svobodu projevu v prostředí internetu, stejně tak ale i o výsledek praktických zkušeností s pravděpodobně častějším používáním internetu.

 

O výzkumu:

Reprezentativní výzkum za populaci ČR, 18–70 let, dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště, CAWI, n = 1 000, 30.3.-7.4.2022